Welkom

Welkom bij de Canon van de Telecommunicatie, een creatie van de stichting Telecommunicatie Erfgoed Nederland kortweg sTEN. Een Canon probeert in een vijftigtal onderwerpen, vensters, de lezer breed te informeren over de historie en ontwikkeling van een bepaald onderwerp. De Canon van de Telecommunicatie richt zich op de kunst van het op afstand communiceren daarbij zoveel mogelijk betrokken op Nederland.

Wat doet de sTEN ?

De sTEN maakt zich als belangenbehartiger sterk voor het behoud, het beheer en de ontsluiting van telecommunicatie erfgoed collecties in Nederland. Bij de sTEN zijn musea, bedrijfscollecties en stichtingen vertegenwoordigd die relevante collecties bezitten en/of beheren. De sTEN is een platform voor deze partijen om gemeenschappelijke belangen te behartigen, kennis en kunde onderling uit te wisselen en ervaringen te delen. De sTEN werd eind 2011 opgericht. Zie ook de website van de sTEN: www.telecomerfgoed.nl.

In opbouw

De Canon van de Telecommunicatie wordt in de komende tijd door een aantal deskundige schrijvers opgebouwd en regelmatig zal een nieuw venster het daglicht zien via deze website. U wordt daarom van harte uitgenodigd deze website regelmatig te bezoeken.

Meeschrijven ?

Mocht het zo zijn dat u ‘mee wil schrijven’, eenvoudigweg omdat u een grote(re) deskundigheid bezit over het betreffende vensteronderwerp, dan horen we dat graag van u! Maar ook ideeën over andere thema’s en vensters zijn van harte welkom via het contactformulier van de sTEN.