Geachte bezoeker, welkom op de site; Canon van de Telecommunicatie.

Deze site, maar met name de creatie van de Canon van de Telecommunicatie, is een initiatief van de sTEN; de stichting Telecommunicatie Erfgoed Nederland. Deze stichting maakt zich als belangenbehartiger sterk voor het behoud, het beheer en de ontsluiting van telecommunicatie erfgoed collecties in Nederland. Bij de sTEN zijn musea, bedrijfscollecties en stichtingen vertegenwoordigd, die relevante collecties in hun bezit/onder hun beheer hebben. De sTEN is een platform voor deze partijen om gemeenschappelijke belangen te behartigen, kennis & kunde onderling uit te wisselen en ervaringen te delen. De sTEN werd eind 2011 opgericht. Zie verder de sTEN site : www.telecomerfgoed.nl

De canon site is Under Construction . In de komende tijd wordt door een aantal deskundige schrijvers gestalte gegeven aan de vele ‘vensters’ van de telecommunicatie Canon. U wordt van harte uitgenodigd om regelmatig deze site te bezoeken en kennis te nemen van de vorderingen in deze.

Mocht het zo zijn, dat u ‘mee wil schrijven’ - eenvoudigweg omdat u een (grotere) deskundigheid bezit over het betreffende vensteronderwerp, dan horen we dat graag van u! Maar ook ideeën over andere thema’s / vensters zijn van harte welkom via ons contactformulier.

 

Naar de vensters...