De stichting Telecommunicatie Erfgoed Nederland (sTEN) stelt zich tot doel de deelnemers te ondersteunen bij het behouden, beheren, documenteren en toegankelijk maken van het telecommunicatie erfgoed in Nederland. Dit door het bevorderen, ondersteunen en borgen van door de deelnemers beheerde collecties. Op deze manier hopen wij dat kennis en kunde inzake het beheer van telecommunicatie erfgoed behouden blijft en doorgegeven kan worden aan volgende generaties.

Als 'koepelstichting' stelt de sTEN zich ten doel om de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen. De sTEN wil aanvullend zijn naar de deelnemers, niet concurrerend.

Voorbeelden van sTEN activiteiten zijn:

Reactief

 1. Tijdelijke opslag van (delen van) de collectie van deelnemers ingeval van calamiteiten
 2. Het organiseren van de 'Search and Rescue' voor 'omvallende' collecties en/of deelnemers om daarmee te voorkomen, dat collecties op straat komen te staan
 3. In de meest brede zin van het woord faciliteren van de aangesloten leden en overige belangstellenden en te helpen bij hun vragen en problemen. 

Pro-actief

 1. Het gemeenschappelijk promoten van de waarde van het (behoud van) telecommunicatie erfgoed 
 2. In het verlengde daarvan de promotie van de sTEN d.m.v. diverse activiteiten
 3. De werving van sponsorgelden voor de verwezenlijking van de onderling overeengekomen doelstellingen van de sTEN en haar aangesloten deelnemers
 4. Het organiseren van een landelijke, al dan niet permanente  aansprekende tentoonstelling
 5. Organiseren van of deelname aan relevante congressen en/of workshops en lezingen 
 6. Onderlinge uitwisseling van kennis en kunde door de sTEN deelnemers 
 7. Opzetten van een ‘marktplaats’ voor/tussen de deelnemers voor de uitwisseling van objecten uit de respectievelijke collecties
 8. Opzetten van een forum voor de deelnemers, de sTEN als netwerk
 9. Leveren van kennis, hulp, ruggensteun en kennis aan alle geïnteresseerde belangstellenden, ook voor beginnende verzamelaars/verzamelingen, als klankbord- en faciliterende instantie.

Bezoekers

Vandaag 15

Gisteren 13

Deze week 73

Deze maand 260

Allen 207345

Inloggen

Nieuwsflits

Classificatie Telecommunicatie Erfgoed versie 4 beschikbaar

Het systeem dat de sTEN deelnemers samen hebben opgezet om inzicht te krijgen in elkaars collecties heeft de naam Classificatie Telecommunicatie Erfgoed (CTE) gekregen.


Alle objecten krijgen een CTE code die bestaat uit een alfanumerieke code van 8 posities. De CTE code is gebaseerd op de beschrijving van WAT wordt overgebracht, aan WIE en WAARMEE of WAARDOOR.
DE CTE code vervangt geen nummers in de database van de verschillende deelnemers, maar is een toevoeging. Verschillende deelnemers in de sTEN zijn bezig deze code voor hun objecten in hun database toe te voegen. Aangezien het hier gaat om vele duizenden objecten zal de complete implementatie nog geruime tijd vergen.


Regelmatig wordt de CTE code uitgebreid en inmiddels zijn we toe aan versie 4.0 . De nieuwste versie van de CTE code generator en meer documenten over dit onderwerp zijn hier te vinden.